Welkom

Bij CV De Bokken

Bokkepootjes & B.OK!

Jeugdhofhouding

Boerenbruidspaar Manfred & Ingrid

Afgelasting publieke activiteiten 2021

29 november 2021

Tijdens beide prinsenballen hebben we, met aanpassingen aan situatie en regelgeving, een gezellig carnavalsfeest kunnen houden. Inmiddels is de situatie rond corona veranderd. Ook zijn afgelopen vrijdag een aantal ingrijpende maatregelen afgekondigd. We zijn het aan onszelf, onze leden en onze bezoekers verplicht deze situatie en deze maatregelen in acht te nemen. Hierdoor kunnen we onze prinsenrecepties op 11 en 12 december (jeugd) niet in de vorm houden, die we voor ogen hebben als carnavalsvereniging. Dit betekent dat het bestuur van C.V. De Bokken besloten heeft al onze publieke activiteiten in 2021 af te gelasten. Zo gauw de situatie dit…

Formatie Bokken ’21-’22 rond

25 november 2021

In Den Haag zijn ze al meer dan 250 dagen aan de slag, en in de gemeente Land van Cuijk kunnen ze nu beginnen, maar de regering in het Bokkenriek voor het komende carnavalsseizoen is nu al rond! Op zaterdag 13 november werd in de late namiddag bekend dat Prins Jop d’n Urste (Kuijpers) en Prinses Lobke (van Maasacker) de Bokken voor zullen gaan tijdens de komende festiviteiten. Samen met hun hofhouding, narrin Sien (Janssen), adjudant Danny (van Orsouw) en hofdame Suzan (van Dijk) kwamen ze onder luid gejuich door het doek bij Café Broers. Het was voor velen een…

Prinsenbal CV de Bokken gaat door!

12 november 2021

Zoals jullie weten zijn we in volle afwachting van wie ons zal voorgaan in het komende carnavalsjaar. De afgelopen dagen was het extra spannend, omdat de ontwikkelingen omtrent corona dagelijks veranderden. We willen onze evenementen op een veilige en verantwoorde wijze organiseren, en aan de geldende regelgeving voldoen. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Deze afweging heeft ertoe geleid dat we ons Prinsenbal gaan houden, morgen, 13 november vanaf 14:00 uur bij Broers. Onze huidige prins treedt af om 15:00 en onze nieuwe prins zal om 17:11 tevoorschijn komen. Hierbij zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden wordt:…

De spanning stijgt in het Bokkenriek!

8 november 2021

De caravan van Oh Oh 7 is weer uit de stalling gehaald. Dit betekent dat ze in het Bokkenriek op jacht zijn naar de nieuwe prins en nar. Op zaterdag 6 en 13 november is de caravan (én de prins) vanaf 15:00 uur te vinden aan de Sint Hubertse Binnenweg. Er is continu contact met het crisiscentrum in de studio van de LOM om elke aanwijzing mee te nemen en om de kandidaat-prinsenparen en kandidaat-narren flink aan de tand te voelen. Onze nieuwe heersers kunnen meteen aan de slag op het prinsenbal. Dit begint zaterdag 13 november om 19:00 uur…

Carnavalsvirus “slaat” weer om zich heen bij c.v. de Bokken

31 oktober 2021

Nadat het eerste “carnavalsvirus” door Oh Oh Zeuven is verspreid onder de kandidaat Prinsenparen van c.v. de Bokken en er al “verhoogde concentraties in het riool” van het Bokkenriek zijn waargenomen, zijn nu ook de voorbereidingen voor de pronkzittingen 2022 in volle gang. Wie er als 49e Prinsenpaar van c.v. de Bokken zal verschijnen kunt u zelf aanschouwen tijdens de “cantus” op zaterdag 13 november a.s. in café-zaal Broers. Oh Oh Zeuven zal in ieder geval hun uiterste best doen om het aanstaande Prinsenpaar en hun Nar voortijdig te ontmaskeren. Volg op www.debokken.nl de Facebookpagina of website van Oh Oh…

Presentatie kandidaat Prinsenparen

22 september 2021

Bijna is het weer zover! OhOh7 gaat de speurtocht weer beginnen! We hebben een jaartje overgeslagen, maar hierdoor zijn we goed uitgerust en zijn we dit jaar extra scherp en alert! De kandidaat prinsenparen, die ervoor gaan zorgen dat OhOh7 om de tuin wordt geleid worden gepresenteerd op: Zondag 26 september vanaf 16:00uur bij Cafe & Zaal Broers! Toegankelijk voor iedereen! Dus zorg dat je erbij bent! Kandidaat prinsenparen, zet je schrap, want we laten ons niet zomaar gek maken door jullie. De eerste “Prinsen en Prinsessen tests” zullen uitgevoerd moeten worden. Hieraan kunnen wij al heel goed zien of…

Superbok 2021

9 september 2021

De Zorgschakel is Superbok 2021 Tijdens de laatste jaarvergadering van De Bokken in De Jachthoorn is De Zorgschakel uitgeroepen tot Superbok 2021. Het is de eerste keer dat niet een persoon, maar een vereniging tot Superbok is uitgeroepen. De Bokken hebben dit gedaan omdat De Zorgschakel er al jaren voor zorgt dat de senioren in Sint Hubert bij elkaar komen en dat er activiteiten voor hen worden georganiseerd. Toen dit niet op de gebruikelijke wijze mogelijk was vanwege corona, is De Zorgschakel hier heel inventief en creatief mee omgegaan. Er kwam ineens muziek uit de kerktoren, er werden regelmatig ontbijtjes…

Oplossingen puzzels Bokkenblad 2021

5 februari 2021

Oplossing rebus pag. 7: Carnaval vieren we dit jaar thuis. Volgend jaar hopen we jullie weer te zien in de Bokkenstal. Alaaf!   Oplossing woordzoeker pag. 43 : Dit jaar anderhalve meter carnaval.  

Onthulling!!

30 januari 2021

Beste Bokke en Bokkerinnen,   Vanavond presenteren wij jullie ons nieuwe jeugdprinsenpaar met hun gevolg!   Wij hopen dat we, later dit jaar, er toch nog met z’n allen een groot feest van kunnen maken!   Bèh, bèh, bèh!

Nieuw Bokkenblad

30 januari 2021

Op zaterdag 6 februari a.s. brengt carnavalsvereniging De Bokken vanaf 11:00 uur haar nieuwste Bokkenblad rond. Een mooi nieuw Bokkenblad met leuke verhalen, prachtige fotocollages en het alternatieve carnavalsprogramma. Anders dan anders dit jaar natuurlijk maar de carnavalsvereniging is blij om op deze manier toch nog het carnavalsgevoel en afleiding te kunnen bieden in deze bijzondere tijd. En om u te laten kennis maken met het nieuwe jeugdprinsenpaar en hun hofhouding die onlangs digitaal zijn onthuld. Dankzij adverteerders is de uitgave van dit Bokkenblad weer mogelijk gemaakt. CV De Bokken bedankt de lokale ondernemers en vraagt inwoners zoveel mogelijk lokaal…