Aanmelding voor:

  marktkramen à 18 euro plus 10 euro borg

  plaatsen op de speelgoedmarkt à 5 euro plus 5 euro
 borg

   

  Het reserveren van een specifieke plaats op de marktkraam kan enkel na vooruitbetaling op

  bankrekeningnummer NL77 RABO 0134 3904 23 t.n.v. carnavalsvereniging “De Bokken”.

  Na de ontvangst van de betaling wordt er contact met u opgenomen om de plaats te bespreken.

   

  Door u aan te melden als verkoper op de dorpsmarkt / speelgoedmarkt verklaart u kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met het reglement vastgesteld d.d. 08-01-2020.

  Zie website https://www.debokken.nl/reglement-dorpsmarkt-st-hubert/.