In memoriam: Tiny Rongen

Image

Afgelopen zondag ontvingen wij het droevige bericht dat ons erelid Tiny Rongen is overleden. Onlangs kreeg hij het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was, veel te vroeg kregen we nu het bericht dat hij is overleden.

Tiny was vanaf de oprichting lid van onze vereniging en heeft diverse functies bekleed, zoals clubadjudant, penningmeester en voorzitter. Hij is maar liefst 25 jaar, ook vanaf de oprichting, bestuurslid geweest. Samen met zijn vrouw Thea vormde hij in 1979 het prinsenpaar van C.V. De Bokken.

Tiny heeft zich altijd met grote betrokkenheid ingezet voor onze vereniging, te allen tijde konden we een beroep doen op Tiny. Zijn inzet is in 1997 gewaardeerd met een benoeming tot erelid van C.V. De Bokken.

Via deze weg wensen wij zijn vrouw Thea, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden van Carnavalsvereniging De Bokken, Sint Hubert