Afgelasting publieke activiteiten 2021

Tijdens beide prinsenballen hebben we, met aanpassingen aan situatie en regelgeving, een gezellig carnavalsfeest kunnen houden.

Inmiddels is de situatie rond corona veranderd. Ook zijn afgelopen vrijdag een aantal ingrijpende maatregelen afgekondigd.

We zijn het aan onszelf, onze leden en onze bezoekers verplicht deze situatie en deze maatregelen in acht te nemen.

Hierdoor kunnen we onze prinsenrecepties op 11 en 12 december (jeugd) niet in de vorm houden, die we voor ogen hebben als carnavalsvereniging.

Dit betekent dat het bestuur van C.V. De Bokken besloten heeft al onze publieke activiteiten in 2021 af te gelasten.

Zo gauw de situatie dit toe laat zullen we nieuwe datums plannen voor onze recepties.

Voor nu willen we jullie allemaal een goede gezondheid toewensen!

261294085_4612373462131896_6423919834762299878_n