Superbok 2021

De Zorgschakel is Superbok 2021

Tijdens de laatste jaarvergadering van De Bokken in De Jachthoorn is De Zorgschakel uitgeroepen tot Superbok 2021.

Het is de eerste keer dat niet een persoon, maar een vereniging tot Superbok is uitgeroepen. De Bokken hebben dit gedaan omdat De Zorgschakel er al jaren voor zorgt dat de senioren in Sint Hubert bij elkaar komen en dat er activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Toen dit niet op de gebruikelijke wijze mogelijk was vanwege corona, is De Zorgschakel hier heel inventief en creatief mee omgegaan. Er kwam ineens muziek uit de kerktoren, er werden regelmatig ontbijtjes of hapjes uitgedeeld of de sociale contacten met de begeleiding vond thuis bij de senioren plaats. Dit alles gebeurde door een grote groep betrokken vrijwilligers. 

Voorzitter Ed Derks van De Zorgschakel nam de onderscheiding tijdens de jaarvergadering in ontvangst. Ed mocht al eerder persoonlijk de Superbok in ontvangst nemen en zei toen ‘Gullie ziet nog nie van mien af’. Dat bleek toen Ed het woord nam na de uitreiking.

De Zorgschakel zit nog vol plannen, nu worden bijvoorbeeld plannen ontwikkeld voor een ontmoetingstuin. Ed sloot zijn dankwoord nu af met de woorden ‘Gullie ziet nog nie van ons af’. Hartelijke felicitaties voor deze welverdiende winnaar van de Superbok 2021! 

Ondanks het verloop van het afgelopen carnavalsseizoen waren weer vele leden op onze jaarvergadering afgekomen. Alle commissies zijn klaar voor het volgende seizoen en kunnen niet wachten om weer ouderwets te carnavallen. Ouderwets betekent niet hetzelfde als vroeger, want sommige activiteiten zullen anders aangekleed worden als voorheen.

We kunnen ook niet wachten, want op zondag 26 september om 16:00 staat de eerste activiteit alweer op de rol: het bekend maken van de kandidaat-prinsenparen bij Café Broers! De week erna staat in het teken van de jeugd, met de pronkzitting en receptie voor prinsenpaar en aanhang van 2021, op 3 oktober, vanaf 13:30 in De Jachthoorn. We hopen jullie allemaal weer te zien bij beide activiteiten.