Superbok 2020 Riet van Alphen

Riet van Alphen is benoemd tot Superbok 2020. Dit voor haar betrokkenheid bij de Sint Hubertse dorpsgemeenschap en haar inzet de afgelopen jaren. Riet van Alphen is:

  • 12 jaar actief lid geweest van Stichting Jeugdbelangen waarvan een aantal jaar voorzitter
  • 15 jaar secretaris geweest van de Jachthoorn
  • Hulp ouder geweest bij verschillende activiteiten van de basisschool
  • Secretaresse geweest van de Bond van Ouderen
  • Jaren lang mee gedaan bij de pronkzittingen met de Disaronnies en Vrollie Plus
  • 24 jaar lid van het kerkkoor waarvan de laatste jaren het aanspreekpunt
  • Verzorgd de omzetting naar en controle van de stukken in het dialect van onze carnavalskrant
  • 14 jaar dirigent bij “Vals Plat”
  • Trotse Moeder van 3 kinderen en Oma van 4 meisjes

 

Kortom, een scala aan vrijwilligerstaken die laat zien dat Riet deze titel meer dan verdiend heeft.