Riet van Alphen is benoemd tot Superbok 2020. Dit voor haar betrokkenheid bij de Sint Hubertse dorpsgemeenschap en haar inzet de afgelopen jaren. Riet van Alphen is:

  • 12 jaar actief lid geweest van Stichting Jeugdbelangen waarvan een aantal jaar voorzitter
  • 15 jaar secretaris geweest van de Jachthoorn
  • Hulp ouder geweest bij verschillende activiteiten van de basisschool
  • Secretaresse geweest van de Bond van Ouderen
  • Jaren lang mee gedaan bij de pronkzittingen met de Disaronnies en Vrollie Plus
  • 24 jaar lid van het kerkkoor waarvan de laatste jaren het aanspreekpunt
  • Verzorgd de omzetting naar en controle van de stukken in het dialect van onze carnavalskrant
  • 14 jaar dirigent bij “Vals Plat”
  • Trotse Moeder van 3 kinderen en Oma van 4 meisjes

 

Kortom, een scala aan vrijwilligerstaken die laat zien dat Riet deze titel meer dan verdiend heeft.