Vrijdag 18 – en zaterdag 19 januari werden de pronkzittingen van c.v. de Bokken gehouden.

Beide avonden kwamen de prinsenparen (Mark II en prinses Rianda samen met jeugdprins Finn I en jeugdprinses Ellin) met hun gevolg, onder muzikale begeleiding van Engsele het prachtige Bokkentheater binnen. Hierna heette Paul van de Wiel (voorzitter c.v. de Bokken) het college van B&W, de zusterverenigingen, familieleden, genodigden, ereleden, eregasten en het publiek welkom. Vervolgens stelde Paul beide prinsenparen met hun gevolg voor waarna prins Mark II en prinses Rianda kort de aanwezigen en de deelnemers toespraken. Daarna introduceerde Sjors van Kempen (voorzitter pronkzittingcommissie) de twee kersverse presentatrices van beide avonden. Charlotte Langen en Chantal Pas wisten met hun opkomst (“Spring”) de aanwezigen al in de juiste stemming te brengen waarna ze samen de presentatie van het zeer gevarieerde programma op zich namen.

De “Bokkenpootjes” openden op vrijdag met hun gardedans en op zaterdag met de showdans het programma. Twee perfect uitgevoerde dansen. Complimenten meiden. Auke Lamers, trainster van de “Bokkenpootjes”, werd hiervoor in de bloemetjes gezet. Hierna kwam “Peer de Taxi Chauffeur”. Met gevatte woordspelingen over zijn ervaringen en belevenissen tijdens zijn ”werk” wist hij de zaal kostelijk te vermaken. Daarna bracht onze “Schup & Schoeffel” een perfect en met veel passie uitgevoerde gardedans. Iets waar wij als c.v. de Bokken supertrots zijn. Vervolgens het optreden van de “Voetbalvrouwen” die met hun goed ingestudeerde dans- en playback act een ode brachten aan prinses Rianda. Om de vergrijzing tegen te gaan had “Grieze Grad”, met herkenbare beelden uit ons dorp en diverse goed doordachte tips, een antwoord op en hoe we dit in Sint Hubert door middel van Samenwerking op kunnen pakken. Een stukje “dorpspolitiek” afgewisseld met beeld en zang. Iets wat we enkele jaren gemist hadden.                                                                                

Op vrijdagavond kwamen Duncan en Rosie van Haren als Grad en Grada van c.v. de Bokken met hun gevolg te voorschijn.

Direct na de pauze zette “Engsele” met hun schlager “Een, twee, drie recht zo die gaat….. de boel op zien kop”. Hierna deed “Wir Anders” voor de 7keer op hilarische wijze een poging om hun EHBO diploma te behalen. Helaas lukte het deze keer weer (net) niet. Een volgen de keer misschien? Gevolgd door “Auke en Kim Lamers” met een prachtige en tot in de puntjes verzorgde “Showdans”. Waarna Anja de Klein door voorzitter Paul van de Wiel werd benoemd tot erelid (Erebok) van c.v. de Bokken. Dit in verband met haar staat van dienst en inzet vanaf 1988 voor c.v. de Bokken. Tijdens het laatste optreden van de avond lag al snel de complete zaal bij “Pastoor Theyke en zijn dienaar Bertje” aan hun voeten. Met een door grootse humor doorspekte “hoogmis” bracht Theyke en Bertje de hele zaal in beweging. De psalmen en lezingen gingen er in als koek. Al walsend op de muziek en onder luid gezang verlieten zij te midden van het enthousiaste publiek het Bokkentheater.

Als afsluiting kwamen alle deelnemers tijdens de finale nog éénmaal het podium op. Voorzitter Paul van de Wiel bedankte iedereen voor het mogelijk maken van twee geslaagde avonden en Charlotte en Chantal voor het presenteren. De pronkzittingen werden beide avonden muzikaal prima ondersteund door Engsele.

Deelnemers, “Sjouwbokken”, Atlantic Power, filmploeg Slaats / de Klein, “de Jachthoorn”, vrijwilligers c.v. de Bokken, Engsele, ‘t Kreatief en het publiek, allemaal bedankt.

Het was grootS. Twee vermakelijke avonden en een middag waar wij met z’n allen met veel plezier en vooral trotSop terugkijken. Door Samenwerking Sterk in Sint Hubert.

Foto’s van beide avonden:   www.debokken.nl

De  pronkzittingen van c.v. de Bokken zijn in 2020 op:    17, 18 en 19 januari