10 Jubilarissen bij CV de Bokken

Op maandag 9 april tijdens de ledenvergadering van CV de Bokken in de Jachthoorn zijn er maar liefst 10 jubilarissen gehuldigd.

Alle leden hebben zich tijdens de lidmaatschapsperiode bij CV de Bokken zeer verdienstelijk gemaakt.

Op vrijdagavond 6 april is een afvaardiging van CV de Bokken op bezoek geweest bij Peter Nabuurs die het erelid-speldje 44 jaar lidmaatschap opgespeld kreeg door de voorzitter. Peter is in 1974 lid geworden van onze vereniging en zoals hij het zelf zegt nog steeds recordhouder als het gaat om degene die de meeste pronkzittingen heeft gepresenteerd.

Op maandagavond 9 april zijn er ook 2 leden geëerd met een zilveren speldje ter ere van het 22 jarig lidmaatschap, Math Schuurmans en Gerard van Tienen. Beiden in 1996 toegetreden tot onze vereniging. Beiden hebben zij de afgelopen jaren veel voor de vereniging gedaan.
Daarnaast waren er maar liefst 7 leden die het bronzen speldje op gespeld kregen: Jurgen Arts, Sonja Vermeulen, Henry en Mirjam Peters en Sjors en Diana van Kempen. Wilco Manders was helaas verhinderd en staat ook niet op de foto.

Namens het bestuur van CV de Bokken allemaal van harte gefeliciteerd.